Loading...
Help
Litauisk udgave

Prašymą dėl daniško mokesčių mokėtojo kodo ir mokesčių kortelės galite pateikti likus mažiau nei 60 kalendorinių dienų iki pirmosios savo darbo dienos.

Mes neapdorojame paraiškų, kurios pateiktos anksčiau nurodyto termino.

Danišką mokesčių mokėtojo kodą galime anksčiausiai suteikti likus 21 darbo dienai iki pirmosios jūsų darbo dienos.

Reikia pridėti kokybiškas šių dokumentų kopijas:

  • Pasirašytos darbo sutarties.
  • Paso arba asmens tapatybės kortelės (abiejų pusių). - Dokumentas turi būti išduotas valstybinės institucijos, turi būti nurodytas vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, gimimo vieta ir dokumento galiojimo laikas.
  • Švedijos gyventojai turi pateikti 1) paso arba 2) asmens tapatybės kortelės kopijas.
  • Daniško leidimo gyventi ir dirbti šalyje (jeigu esate ne ES/EEB valstybės narės pilietis).
  • Santuokos liudijimo (jeigu esate susituokęs). Asmenys, kurie gyvena Švedijoje, turi pateikti šeimos pažymos kopiją.
Rubrika turi būti užpildytaDD/MM/YYYY

Prašymą dėl daniško mokesčių mokėtojo kodo ir mokesčių kortelės galite pateikti likus mažiau nei 60 kalendorinių dienų iki pirmosios savo darbo dienos.
Rubrika turi būti užpildyta

Darbdavio kodą galima gauti iš Danijos Centrinio įmonių registro, o įmonės kodą - iš Danijos VMI. Gali šiek tiek užtrukti, kol gausite duomenis apie įmonės kodą. Čia pakeitimų atlikti neįmanoma.

Jeigu duomenys neteisingi, norėdami juos pataisyti eikite į Virk Indberet - Aendre Virksomhed.

Pasirinkite tik vieną galimybę
Pasirinkite tik vieną galimybę
Rubrika turi būti užpildytaDD/MM/YYYY

Jeigu mokotės švietimo įstaigoje Danijoje, atsakykite „Taip“. Jeigu atliekate praktiką, atsakykite Ne.Pasirinkite tik vieną galimybę
Pridėkite darbo sutarties kopiją (pasirašytą). Remove File Prisekite pasirašytą darbo kontraktą
Pasirinkite tik vieną galimybę
<div>TIN (Mokesčių identifikacinis numeris) - tai numeris, pagal kurį vietinės institucijos galės jus identifikuoti. </div><div> </div><div><a href="https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/" target="_blank">TIN numerio apibrėžimą galite pažiūrėti įvairiomis kalbomis (OECD.org)</a></div>
Remove File
Remove File
Rubrika turi būti užpildyta
Rubrika turi būti užpildyta
Rubrika turi būti užpildytaDD/MM/YYYY
35Rubrika turi būti užpildyta
Pasirinkite tik vieną galimybę
<div>Ar VMI turi kreiptis į kitą asmenį, jeigu kils klausimų dėl paraiškos?</div><div>Jeigu Danijos VMI turi kreiptis į kitą asmenį su klausimais dėl anketos, turite:</div><div> </div><div> </div><div>1. Pasirinkti „Taip“.</div><div>2. Įrašyti to asmens kontaktinę informaciją.</div><div>3. Pridėti įgaliojimą.</div><div> </div><div>Įgaliojime turite suteikti kitam asmeniui teisę jums atstovauti dėl paraiškos.</div>Pasirinkite tik vieną galimybę
Remove File

Pasirinkite tik vieną galimybę
Rubrika turi būti užpildyta
Remove File

Pasirinkite tik vieną galimybę
Remove File
Remove File

Pasirinkite tik vieną galimybę

<div>Pasirinkite „Taip“, jeigu kiekvieną dieną važiuojate automobiliu arba kitu transportu į darbą.</div>Pasirinkite tik vieną galimybę

Pasirinkite tik vieną galimybę
Pasirinkite tik vieną galimybę
Pasirinkite tik vieną galimybę

Pasirinkite tik vieną galimybę
Pasirinkite tik vieną galimybę

Pasirinkite tik vieną galimybę

499
true
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation