Loading...
Help
Polsk udgave

Poczekaj ze złożeniem wniosku o duński numer identyfikacji podatkowej i kartę podatkową do czasu kiedy zostanie poniżej 60 dni kalendarzowych do pierwszego dnia pracy.

Nie rozpatrujemy wniosków, które wpłyną przed wyżej podanym terminem.

Duński numer identyfikacji podatkowej przydzielamy najwcześniej 21 dni roboczych przed pierwszym dniem pracy.

Do wniosku należy załączyć wyraźną kopię następujących dokumentów:

  • podpisanej umowy o pracę
  • paszportu lub dowodu tożsamości (kopię obydwu stron). Dowód tożsamości musi być wydany przez organ publiczny i jako minimum zawierać imię i nazwisko, datę oraz rok urodzenia, płeć, obywatelstwo, miejsce urodzenia i datę ważności
  • osoby będące rezydentami w Szwecji muszą załączyć kopię 1) paszportu lub 2) dowodu tożsamości/osobistego
  • pozwolenia na pobyt i pracę w Danii (w przypadku obywateli spoza UE lub europejskiego Obszaru Gospodarczego)
  • aktu małżeństwa (jeśli jesteś w związku małżeńskim). Osoby będące rezydentami w Szwecji załączają szwedzki certyfikat rodzinny
Rubrykę należy wypełnićDD/MM/YYYY

Rubrykę należy wypełnić
Rubrykę należy wypełnić
Niepełna lub nieważna odpowiedź

Dane odnośne numeru CVR pobierane są z centralnego rejestru przedsiębiorców (CVR), dane odnośne numeru SE pobierane są z rejestru urzędu Skattestyrelsen. Pobranie danych odnośnych numeru SE może zająć więcej czasu. Nie można dokonywać zmian w tych rubrykach.  

Wejdź na Virk Indberet - Ændre virksomhed, jeżeli chcesz zmienić powyższe informacje, w przypadku gdy są one niepoprawne.

Wybierz jedną z możliwości
Wybierz jedną z możliwości
Rubrykę należy wypełnićDD/MM/YYYY

Jeżeli studiujesz na uczelni w Danii, odpowiedz Tak. Jeżeli jesteś praktykantem, odpowiedz NieWybierz jedną z możliwości
Dołącz kopię umowy o pracę (podpisaną) Remove File Dołącz podpisany kontrakt o pracę
Wybierz jedną z możliwości
<div>TIN (Tax Identification Number) jest to numer, którego będziesz używać do Twojej  identyfikacji  w lokalnym urzędzie.</div><div> </div><div><a href="https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/" target="_blank">Zobacz definicje numeru TIN dla <span style="font-family: 'Helvetica',sans-serif; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: DA; mso-bidi-language: AR-SA;">różnych</span> krajów na  stronie internetowej<br></a></div>
Remove File
Remove File
Rubrykę należy wypełnić
Rubrykę należy wypełnić
Rubrykę należy wypełnićDD/MM/YYYY
Rubrykę należy wypełnić
Wybierz jedną z możliwości
<div>Jeżeli SKAT może skontaktować się z inną osobą w przypadku pytań:</div><div><ol><li>Wybierz Tak.</li><li>Wpisz dane kontaktowe tej osoby.</li><li>Załącz pełnomocnictwo,w którym wyrażasz zgodę na reprezentowanie Ciebie w związku z niniejszym wnioskiem.</li></ol></div>Wybierz jedną z możliwości
Remove File

Wybierz jedną z możliwości
Rubrykę należy wypełnić
Remove File

Wybierz jedną z możliwości
Remove File
Remove File

Wybierz jedną z możliwości

<p><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;">Wybierz <em>Tak, </em>jeżeli dojeżdżasz do miejsca pracy (samochodem lub komunikacją miejską) każdego dnia</span></p>Wybierz jedną z możliwości

Wybierz jedną z możliwości
Wybierz jedną z możliwości
Wybierz jedną z możliwości

Wybierz jedną z możliwości
Wybierz jedną z możliwości

Wybierz jedną z możliwości

true
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation