Loading...
Help
011 - Ansøgning om autorisation fra Søfartsstyrelsen

Manglende eller ugyldig svar
Manglende eller ugyldig svar
Manglende eller ugyldig svar
Email skal overholde @ samt punktum (.). Eksempelvis xxx@dma.dk / Email must comply with @ and dot (.). For example xxx@dma.dk

Udfyldes kun af virksomheder (Only Danish companies)
Manglende eller ugyldig svar
Manglende eller ugyldig svar
Manglende eller ugyldig svar
Email skal overholde @ samt punktum (.). Eksempelvis xxx@dma.dk / Email must comply with @ and dot (.). For example xxx@dma.dk
Manglende eller ugyldig svar
Manglende eller ugyldig svarSe betingelserne i Autorisationshåndbogen / see the conditions of the manual Autorisationshåndhog

Vedlæg dokumentation i form af kopier af eksamensbeviser samt dokumenteret beskrivelse af arbejdserfaring for hver enkelt medarbejder der skal arbejde under autorisation.

Pls. enclose documentation, such as copy of certificates and documented description of experience for each employee who have to work under the autorization.

Vedhæft fil
Upload fil
Remove File
Remove File
true
Bekræft
Fandt en kladde
Fandt en kladde
Fandt kladder
Eksisterende blanketdata fundet
Blanket er sendt ind
Check blanketvalideringer
Kunne ikke afslutte behandling